ZIMNÉ ZÁHRADY – ALIVER

Jedno a dvojsklonové zastrešnia zimných záhrad, terás.. Systém je kompatibilný s ostatnými výrobkami z iných sérií, takže je možné podľa požiadaviek riešiť kombinácie obvodových stien a samotného zastrešenia. Prvky pre zimné záhrady sú tepelne izolované, výsledná zimná záhrada tak vytvára priestor plnohodnotne funkčný v každom ročnom období. Rozpätie zastrešenia je cca 6m za predpokladu použitia polykarbonátu a cca 5m so sklom, pri použití vlastných zosilňovacích prvkov. Do systému je možné umiestniť strešné okná , ktoré sú užitočné pri vetraní. Pri použití dodatočnej podpornej konštrukcie je možné riešiť aj zastrešenia väčších pôdorysov.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.